Včelná

O obci

Obec Včelná se nachází 6 km jižně od Českých Budějovic. Prostírá se na mírném úboči nad budějovickou pánví.

Dnešní způsob bydlení ve Včelné představují většinou dobře vybavené domy a příbytky v zahradách. Další charakteristikou zdejšího života je bezprostřední kontakt s lesem a rychlé spojení s krajskou metropolí městskou hromadnou dopravou.

Obec je vybavena sítí drobných obchodů, restauračních a ubytovacích zařízení. Je vyhledávána pro dobré podmínky ke krátkodobé rekreaci.